... טעינה

האבק, השפעתו

המשימה העיקרית של RAM® Environnement היא להלחם בפליטות אבק שלעתים עלולות להיות מסוכנות. אך בכדי להביא פתרון יעיל לבעיית האבק יש צורך להכיר היטב את סוגי האבק השונים, מאפייניהם והשפעתם על בני האדם.
הסוגים השונים של האבק

בתעשיית הכרייה והחציבה אבק יכול להגיע ממקורות שונים: סלעי סחף, סלעים וולקנים, סלעים מטמורפים, סלעי קירטון או בזלת. אבק יכול להגיע גם ממחצבי ברזל או מגנזיום, באוקסיט, פחם, פוספטים וכו'.

ניתן למיין את האבק לקטגוריות שונות: פזור או חולף, חצי-קבוע או קבוע.

פזור או חולף : פליטות אלה נגרמות על ידי פיצוצים במכרות, פריקת משאיות פסולת בעלות מיכל נוטה ותנועת חלקיקים דקים של מוצרים מאוחסנים אל האוויר הפתוח.

חצי-קבוע : פליטות אלה נגרמות בעיקר על ידי פעולות קידוח ותנועת רכבים בכבישים, נתיבים ומסלולים ייעודיים.

קבוע : כולל את כל הפליטות הנוצרות על ידי מתקני גריסה, טחינה, ריסוק, טיפול, ניפוי וניקוב.

בתעשיית עיבוד המזון אבק מגיע ממוצרים כמו חיטה, שעורה, תירס, אפונה, סוכר וכו'. פעולות טיפול ואחסון עלולות להוביל ליצירת ענני אבק עבים באזורים אשר לעתים קרובות תחומים וסגורים.

Les opérations de manutention et de stockage provoquent la formation dans des zones très souvent confinées d´un épais nuage de poussière.

סוגי אבק אלה עלולים להיות דליקים במיוחד ולכן מסוכנים.

  • הנטייה הטבעית של אבק להשתחרר ולהתפזר קשורה ישירות ל:
  • טיב החומר (אבק הוא אחד החלקים הדקים ביותר של חומר, בין אם זה מחצב או מינרל).
  • אחוז הלחות התלוי פחות או יותר בנטייה הטבעית של החומר לדחות או לספוח מים.
  • צורה היכולה לעודד תנועה דרך האוויר ו/או להקטין את מהירות הסדימנטציה.

הטבלה הבאה מראה מספר אלמנטים חשובים בהם משתמשים בהגדרת אבק, בצורה גראפית:

effet01

אנלוגיה : מתחת למיקרון אחד החלקיקים דומים לעשן ולפליטות אגזוז.

הופעה : אולטרא-מיקרוסקופית או מיקרוסקופית לחלקיקים קטנים מעשרה מיקרון. רק חלקיקים גדולים מעשרה מיקרון נראים בעין כלתי מזוינת.

סדימנטציה : מהירות הירידה מאפשרת לאמוד את הסכנה לזיהום סביבתי, על פי מימדי החלקיקים בהם מדובר.

השפעות הרוח

פעילות רוח הינה משמעותית ביותר. היא גורמת לחלקיקי אבק לעוף או לנדוד לאזורים בסביבת המתקנים.

effet02

גרף זה מראה את ההשהיה של חלקיק מינרל בגובה 15 מטר, הגובה הממוצע של מצב אחסון סטנדרטי, עם רוחות למינאריות של 10 ו-30 קמ"ש. ניתן לראות שעל פי מהירות הסדימנטציה הייחודית לו, חלקיק אבק בגודל 100 מיקרון ינחת במרחק 150 מטר מנקודת מוצאו עם רוח של 10 קמ"ש ובמרחק של 400 מטר עם רוח של 30 קמ"ש.