... טעינה

MINE-RAM®, פתרון מותאם במיוחד לטיפול בנמלים

arcelor 800 600

ענף

פריקה והעמסה באמצעות מתקנים וציוד מיוחד מתבצעות בהספקים גדולים בזמן השינוע בנמלים. התנועה של מסות גדולות כאלה של חומרים אבקתיים יוצרת פליטות אבק ביחס ישיר לכמות המשונעת.

שיטה

התהליך MINE-RAM® כולל ריסוס של תמיסה ייחודית להורדת האבק, קרוב ככל הניתן לנקודות פליטתו. MINE-RAM®, ביחד עם RAM® equipments, מאפשרים החזרה של תוצרים אשר לרוב אובדים כתוצאה מהעפה, שיש להם ערך מסחרי.