... טעינה

פיגום ריסוס

Portique_1
Portique_2

העיקרון

RAM® Environnement מתכננת ומתקינה פיגומי ריסוס ייחודיים לכל אתר ולכל יישום.

ענף

היישומים של פיגומים אלה יכולים להיות:

  • הרטבה של משאיות פסולת פתוחות העוזבות אתרים;
  • ריסוס מים ויצירת ציפוי על קרונות שמובילים חול ואבקה.

הלקוחות הקשורים לתחומים אלה הם:

  • מחצבות המייצרות אגרגטים
  • מובילים ומעבירי מטען
  • יצרנים המשתמשים בחומרים.